Accions

Recurs

Cita Aristòtil: el ser en tant que ser

De Wikisofia


Hi ha una ciència que estudia el ser en tant que ser i els accidents propis de l'ésser. Aquesta ciència és diferent de totes les ciències particulars, perquè cap d'elles estudia en general el ser en tant que ser. Aquestes ciències només tracten de l'ésser des de cert punt de vista...

Aristóteles, Metafísica,libro IV, c.1, 1003 (Espasa Calpe, Madrid 1988, p. 101).

Original en castellà

Hay una ciencia que estudia el ser en tanto que ser y los accidentes propios del ser. Esta ciencia es diferente de todas las ciencias particulares, porque ninguna de ellas estudia en general el ser en tanto que ser. Estas ciencias sólo tratan del ser desde cierto punto de vista...

Aristóteles, Metafísica,libro IV, c.1, 1003 (Espasa Calpe, Madrid 1988, p. 101).