Accions

Recurs

Cita Aristòtil 32

De Wikisofia

És el principi primer d'on prové el canvi o el repòs, com el que vol alguna cosa és causa, com és també causa el pare respecte del seu fill, i en general el que fa alguna cosa respecte del fet, i el que fa canviar alguna cosa respecte del canviat.

Aristóteles, Física II, 3 (Gredos, Madrid 1995, p. 142).

Original en castellà

Es el principio primero de donde proviene el cambio o el reposo, como el que quiere algo es causa, como es también causa el padre respecto de su hijo, y en general el que hace algo respecto de lo hecho, y lo que hace cambiar algo respecto de lo cambiado.