Accions

Recurs

Cita Aristòtil 13

De Wikisofia

«Possessió», o «estat», o «hàbit» es diu, en un sentit, aquest a manera d'acte que és peculiar del que posseeix alguna cosa i del posseït per ell i que és a la manera d'una acció o moviment.

Aristóteles, Metafísica 5, 20, 1022b (Gredos, Madrid 1994, p. 249).

Original en castellà

«Posesión», o «estado», o «hábito» se llama, en un sentido, ese a modo de acto que es peculiar del que posee algo y de lo poseído por él y que es a la manera de una acción o movimiento.