Accions

Recurs

Bunge: materialisme emergentista

De Wikisofia

El materialisme emergentista afirma que les funcions mentals són funcions de certes parts del cervell del vertebrat superior (mamífer o ocell). No es pot desprendre la ment del cervell, de la mateixa manera que no es pot dissociar el fet de caminar de les cames, la circulació sanguínia del sistema cardiovascular, la respiració dels pulmons, la digestió del sistema digestiu. El que existeix en realitat no és ni l'òrgan sense funció, ni la funció sense òrgan, sinó l'òrgan funcionant. La digestió és la funció específica del sistema digestiu, la circulació sanguínia la del sistema cardiovascular, i les funcions mentals són funcions específiques del cervell, és a dir, processos que només el cervell pot realitzar. En suma, percebem, aprenem, pensem, ens emocionem i desvariem amb el cervell. Sense cervell viu i despert no hi ha ment; sense cervell sa no hi ha ment sana. La divisa [...] Mens sana in corpore sano és redundant: n'hi ha prou amb Corpus sanum.


Mario Bunge, Mente y sociedad, Alianza, Madrid 1989, p. 31-32.

Original en castellà

Mario Bunge: el materialismo emergentista

El materialismo emergentista afirma que las funciones mentales son funciones de ciertas partes del cerebro del vertebrado superior (mamífero o ave). No se puede desprender la mente del cerebro, del mismo modo que no se puede disociar el caminar de las piernas, la circulación sanguínea del sistema cardiovascular, la respiración de los pulmones, la digestión del sistema digestivo. Lo que existe en realidad no es ni el órgano sin función, ni la función sin órgano, sino el órgano funcionante. La digestión es la función específica del sistema digestivo, la circulación sanguínea la del sistema cardiovascular, y las funciones mentales son funciones específicas del cerebro, esto es, procesos que solamente el cerebro puede realizar. En suma, percibimos, aprendemos, pensamos, nos emocionamos y desvariamos con el cerebro. Sin cerebro vivo y despierto no hay mente; sin cerebro sano no hay mente sana. La divisa [...] Mens sana in corpore sano es redundante: basta Corpus sanum.

________________________________________

Mente y sociedad, Alianza, Madrid 1989, p. 31-32.