Accions

Recurs

Aristòtil 2

De Wikisofia

Les premisses han de ser primàries i indemostrables; en cas contrari, necessitaran demostració per a ser conegudes, doncs tenir coneixement significa exactament tenir una demostració d'elles.

Aristóteles, Analítica posterior, I, 1, 71b (Obras, Aguilar, Madrid 1973, 2ª ed., p. 354).

Original en castellà

Las premisas deben ser primarias e indemostrables; de lo contrario, necesitarán demostración para ser conocidas, pues tener conocimiento significa exactamente tener una demostración de ellas.