Accions

Recurs

Aristòtil: ciència és coneixement de l'universal

De Wikisofia

 ciència és coneixement de l'universal

Què és la ciència resulta clar d'aquestes consideracions [...]: tots pensem que allò que tenim ciència no pot ser d'una altra manera: del que pot ser d'una altra manera, quan té lloc fora de l'abast de la nostra observació, no sabem si és o no. Per tant, allò que és objecte de ciència és necessari. Per tant és etern, ja que tot el que és absolutament necessari és etern, i l'etern, ingènit i imperible.

Ética a Nicómaco, VI, 3, 1139b (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1985 p. 91)

Original en castellà

ciencia es conocimiento de lo universal

Qué es la ciencia resulta claro de estas consideraciones [...]: todos pensamos que aquello de que tenemos ciencia no puede ser de otra manera: de lo que puede ser de otra manera, cuando tiene lugar fuera del alcance de nuestra observación, no sabemos si es o no. Por consiguiente, lo que es objeto de ciencia es necesario. Luego es eterno, ya que todo lo que es absolutamente necesario es eterno, y lo eterno, ingénito e imperecedero.