Accions

Recurs

Agustí d'Hipona: les veritats eternes

De Wikisofia

Perquè són les idees certes formes principals o raons permanents i invariables de les coses, les quals no han estat formades, i per això són eternes i romanen sempre en el mateix estat, contingudes en la intel·ligència divina. I sent així que elles ni neixen ni moren, amb tot es diu que està format segons elles tot el que pot néixer i morir, i tot el que neix i mor. Només a l'ànima racional li és donat el conèixer-les amb aquella porció seva amb què sobresurt, és a dir, la ment i raó, que és com a cert semblant i ull seu, interior i racional.

Sobre 83 diverses qüestions, 43 (en F. Canals Vidal, Textos de los grandes filósofos. Edat mitjana, Herder, Barcelona 1979, p. 31).

Original en castellà

Porque son las ideas ciertas formas principales o razones permanentes e invariables de las cosas, las cuales no han sido formadas, y por esto son eternas y permanecen siempre en el mismo estado, contenidas en la inteligencia divina. Y siendo así que ellas ni nacen ni mueren, con todo se dice que está formado según ellas todo lo que puede nacer y morir, y todo lo que nace y muere. Sólo al alma racional le es dado el conocerlas con aquella porción suya con que sobresale, es decir, la mente y razón, que es como cierto semblante y ojo suyo, interior y racional.