Accions

Recurs

Àrees del cervell

De Wikisofia

En els gràfics següents s'indiquen algunes de les àrees del llenguatge

Cerebro5.gif

A) cara externa de l'hemisferi esquerre. B) cara interna del

hemisferi dret.

Aprendiz.gif

Hemisferi cerebral esquerre (cara externa), amb la representació somatotópica en l'àmbit de l'àrea sensitiva somàtica i l'àrea motora. S'indiquen les zones corticales del llenguatge les lesions del qual originen formes d'afàsia.

(gràfics de l'Enciclopèdia temàtica de psicologia, Ancona i uns altres, Herder, Barcelona 1980, vol. II).