Accions

Quaternio terminorum

De Wikisofia

Terme llatí que designa el tipus de fal·làcia lògica que sorgeix quan en un sil·logisme categòric el terme mitjà que uneix les premisses major i menor té un significat ambigu que pot donar lloc a una equivocació, ja que llavors s'atorga un significat al terme mitjà de la premissa major diferent del que té en la premissa menor, o al revés, de manera que apareix un «quart terme» o fal·làcia del quaternio terminorum

Exemple ↓

És conegut l'exemple de fal·làcia del quaternio terminorum proposat per Sèneca:

«Mus (ratolí) és una síl·laba;

mus (el ratolí), rosega formatge;

per tant, la síl·laba rosega formatge».