Accions

Problemàtic

De Wikisofia


Enunciat que conté termes que li confereixen la modalitat de «veritat possible». Així, «és possible que els homes no disposin de les mateixes oportunitats en la vida» és un exemple d'enunciat problemàtic.