Accions

Probabilitat lògica

De Wikisofia


Tipus de probabilitat (p1) quese refereix a la relació lògica entre enunciats, un dels quals és una hipòtesi o una conclusió (H), i un altre o uns altres les premisses o les evidències (K), que expressa la força (r) o el suport que aquestes últimes donen a aquella. Ha de diferenciar-se de la probabilitat estadística. En general:


3803.png