Accions

Pregunta oberta

De Wikisofia


Per oposició a la pregunta tancada, que demana informació, existent o possible, sobre fets concrets, la pregunta «oberta» és aquella que no obté una resposta definitiva, precisa i concreta, sobre una qüestió, però que el mer fet d'intentar respondre-la no només posa en qüestió el problema que planteja, sinó també les mateixes regles amb les quals s'intenta respondre. Les «regles» amb les quals s'intenta respondre són el mateix procés del pensament o del coneixement humà i les regles amb les quals es duen a terme (veg. text). Mentre que les preguntes tancades es refereixen a la informació disponible en l'actualitat o a la qual creiem l'estarà en el futur; les preguntes obertes es refereixen al fenomen mateix del pensar. Intentar respondre-les suposa, en definitiva, plantejar-se el problema del coneixement humà.