Accions

Polisèmia

De Wikisofia

Diversos significats per a un mateix significant: cap (I) «de partit», (II) «d'agulla», (III) «de llista». En moltes ocasions els límits entre la polisèmia i l'homonímia no estan clarament delimitats. Per a distingir entre ambdues, cal recórrer a l'etimologia i al significat de la paraula. La polisèmia suposa una gran economia pel llenguatge, ja que en poder atribuir diversos sentits a una mateixa paraules s'evita una càrrega que resultaria excessiva per la memòria humana.

Les causes que originen la polisèmia són diverses: diferències d'aplicació d'un significat segons el context, especialització d'un sentit en un sector professional, utilització metafòrica o metonímica i influència d'una altra llengua, especialment si es tracta de dues llengües en contacte. La multiplicitat de significats no afebleix sinó que augmenta la vitalitat d'una paraula; de fet, les paraules més comunes en una llengua acostumen a ser les més polisèmiques.