Accions

Paradoxa de la denotació

De Wikisofia


Paradoxa que anomena l'atenció sobre el fet que han de ser molt clares les regles amb les quals es distingeix entre «ús» i «esment».

Per exemple:

El següent tipus d'inferència:


s'aplica correntment i s'ajusta completament als patrons acceptats de rigor lògic.


Considerem, no obstant això, la inferència similar:

___________________

Aquesta inferència, encara que aparentment és del mateix tipus i part de premisses certes, condueix a una conclusió falsa (vegeu referència).

En la primera conclusió, l'expressió numèrica és una expressió usada, mentre que en la segona conclusió l'expressió numèrica està simplement esmentada.