Accions

Paradoxa de Quine

De Wikisofia

Variant de les paradoxes del mentider, o d'Epimènides, el cretenc, que W.V.O. Quine formula de la següent manera: «"produeix falsedat quan es refereix a si mateixa" produeix falsedat quan es refereix a si mateixa». L'expressió «produeix falsedat quan es refereix a si mateixa» ( o produeix falsedat quan se cita a si mateixa) és una manera d'aconseguir un enunciat que s'atribueixi la falsedat a si mateix de forma inequívoca i equival a dir que aquella frase que afirma la seva pròpia falsedat citant-se (mitjançant cometes) és falsa. Així creu Quine que evita totes les «fuites» lògiques que pot haver-hi en altres formulacions tradicionals, com en les paradoxes del mentider, o en «aquesta frase és falsa», de la qual se sol preguntar a quina frase es refereix. A la modificació de la formulació tradicional, afegeix la manera d'evitar la paradoxa introduint subíndexs successius per a indicar els diferents nivells de llenguatge suposats: així la frase és una frase que resulta inequívocament falsa, i no simplement antinòmica o paradoxal (veg. text de Quine).