Accions

Noètica

De Wikisofia

(del grec νοεῖν noein: visió pensant, pensament immediat, captació directa mitjançant el pensament)

En un sentit proper a la seva etimologia la noètica designa una aprehensió directa que capta de manera immediata l'ésser del captat. D'aquesta manera, Parmènides afirma que és el mateix el pensar i el ser (veg. text). En general, aquest terme s'aplica a tot el concernent en pensar, és a dir, tot el referent a la noesi (activitat del nous), a diferència del terme noemàtica o noemàtic, que es refereix al noema. Així, la noètica és l'estudi de les lleis fonamentals del pensament, o la ciència del pensar en general. En la filosofia contemporània aquest terme es vincula a la filosofia de Husserl, que va anomenar noètica a la fenomenologia de la raó.

Vegeu noesis i noema.