Accions

Món vital (Lebenswelt)

De Wikisofia

Edmund Husserl

Traducció del terme alemany Lebenswelt, introduït per Husserl, i que es refereix no a l'estudi del món pres independent del subjecte, sinó a l'estudi del món viscut subjectivament. Per la fenomenologia de Husserl el Lebenswelt és el món dels supòsits o pressupòsits acceptats per un subjecte i que constitueixen l'horitzó no pensat de tota investigació (veg. text).

També algunes posicions d'Ortega y Gasset tenen connexió amb aquesta concepció fenomenològica (veg. text). Igualment les concepcions de Dilthey sobre la concepció del món es relacionen amb aquestes reflexions fenomenològiques (veg. textos ).

(Veg. filosofia de la vida i erlebnis ).