Accions

Món extern

De WikisofiaEl món que anomenem físic, en la mesura que és independent de les nostres sensacions i percepcions; per tant, el conjunt de coses materials que existeixen independentment de la ment i la consciència humana. O el que es denomina també «realitat física». Pel fenomenalisme, aquesta realitat física no és més que el flux de sensacions i percepcions subjectives humanes, a les quals s'aplica una idea ordenadora del conjunt. L'idealisme sosté que el món físic deu, d'alguna manera, el seu origen a la ment humana, mentre que el realisme defensa la postura, pròpia també del sentit comú, segons la qual és raonable suposar l'existència real del món extern. Amb tot, el realisme ha de reconèixer que s'ha de distingir entre aparença i realitat i que, com observa Popper, ni el realisme ni l'idealisme són demostrables ni refutables, encara que són molts més els arguments raonables en favor del realisme (veg. citació). Vegeu com tracten la qüestió de l'existència del món Descartes i Hume (veg. text1 i text 2 ).