Accions

Mètode dialèctic

De Wikisofia

Hegel

El propi de Hegel, que es basa en el cas que tant la realitat com el pensament es manifesten, segons el principi de la dialèctica, transcorrent per tres estadis o moments successius, que tradicionalment s'identifiquen com tesi, antítesi, i síntesi (encara que Hegel no utilitza aquests termes, que són més aviat propis de Fichte). En substància, això implica que el que les coses són i el que els conceptes signifiquen ha de veure's desenvolupat en un procés que posi de manifest el caràcter dinàmic i evolutiu de l'ésser i del pensar.