Accions

Mètode axiomàtic

De Wikisofia


El que, per a desenvolupament i justificació d'una teoria, recorre a un sistema axiomàtic, compost per un conjunt d'axiomes i de teoremes. Els axiomes són els principis que es prenen com a fonament i punt de partida per la demostració, mitjançant el recurs a regles d'inferència, dels teoremes, que es consideren les conclusions del sistema.