Accions

Kant: els postulats del pensar empíric en general

De Wikisofia


Els postulats del pensar empíric en general.

1) El que concorda amb les condicions formals de l'experiència (des del punt de vista de la intuïció i dels conceptes) és possible.

2) El que es troba en interdependència amb les condicions materials de l'experiència (de la sensació) és real.

3) Allò la interdependència del qual amb el real es troba determinat segons condicions universals de l'experiència és (existeix com) necessari.


I. Kant, Crítica de la raó pura, B 266 (Alfaguara, Madrid 1988, 6a ed., p. 241).