Accions

Esquema lògic d'una reducció a l'absurd

De Wikisofia

L'esquema lògic d'una reducció a l'absurd és el següent:

[math]\displaystyle{ p\\ .\\ .\\ .\\ q\wedge \neg q\\ }[/math]

____________

[math]\displaystyle{ \neg p }[/math]

Això vol dir que si suposem p i finalment arribem a una contradicció com [math]\displaystyle{ q\wedge \neg q }[/math], llavors hem de concloure la negació de la suposició p, per tant [math]\displaystyle{ \neg p }[/math]

Suposem que es vol demostrar que «Raül no és magnànim» a partir de les premisses:

1. No és possible que Raül sigui magnànim i sever al mateix temps.

2. Si Raül és magnànim, perdona.

3. O Raül és sever o no perdona.

E3149-1Bcat.png