Accions

Esquema del procés del dubte metòdic

De Wikisofia

Esquema del procés del dubte metòdic cartesià i de la seva concepció de les substàncies: res cogitans (jo), res infinita (Déu) i res extensa (món).

El dubte metòdic de Descartes arranca en el context dels canvis intel·lectuals que es donen durant l’anomenada revolució científica. Si fins i tot la creença més arrelada durant milers d’anys (segons la qual la Terra està quieta i és el centre de l’Univers) es mostra falsa, ¿de què podem estar certs? Què podem conèixer amb certesa?

Tres susbtancies.jpg