Accions

Especial

URI-Anotació

«URI-Anotació» és una variant del tipus de dades URL i s'utilitza sobretot per a una declaració d'exportació de owl:AnnotationProperty. Es pot trobar més informació i exemples a la pàgina d'ajuda.