Accions

Especial

Text monolingüe

"Text monolingüe" is a container datatype that associates a text value with a specific language code. Es pot trobar més informació i exemples a la pàgina d'ajuda.

The datatype does require a language code (i.e. a value annotation without a language code is not accepted).