Accions

Especial

Referència

"Referència" is a container type that allows to record additional information (e.g. provenance data) about a value assignment. Es pot trobar més informació i exemples a la pàgina d'ajuda.