Accions

Especial

Identificador extern

"Identificador extern" is a restricted String type that requires assigned properties to declare an External formatter URI. Es pot trobar més informació i exemples a la pàgina d'ajuda.