Accions

Enunciat prescriptiu

De Wikisofia

Expressió lingüística impròpiament anomenada enunciat que expressa una ordre, un mandat o un imperatiu. Correspon a la funció del llenguatge denominada apel·lativa

veg. exemple ↓

«Has d'aixecar-te a les set»

«No fumar»

«No mataràs»

«Cal ser amable amb tothom»

Vegeu enunciats deòntics i lògica deòntica.