Accions

Entia non sunt multiplicanda sine necessitate

De Wikisofia


«No cal multiplicar les entitats sense necessitat». Refrany metodològic, d'inspiració escolàstica, que suggereix reduir al mínim l'ús de conceptes i entitats, o realitats, per a donar una explicació d'alguna cosa. És, per tant, una regla metodològica, amb un aspecte epistemològic (que ordena reduir els conceptes teòrics utilitzats als necessaris i no més) i un aspecte ontològic (que ordena no postular més causes de les coses que les necessàries), que remet a un principi d'economia i de simplicitat en el mètode. S'atribueix a Guillem d'Occam i és coneguda com la navalla d'Occam amb la qual haurien d'afaitar-se les massa poblades «barbes de Plató», però no hi ha suficient fonament històric per a atribuir, a aquest autor, exactament aquesta formulació.