Accions

Conditio sine qua non

De Wikisofia

Expressió llatina, que significa «condició sense la qual no», que s'aplica a la condició necessària. Si diu que B és condició necessària, o conditio sine qua non, de quan, si no es dóna B, tampoc pot donar-se A. Per «donar-se» s'entén «existir», «ser veritable», «admetre's», etc. Expressant-ho amb un condicional, B ha d'escriure's com conseqüent:

725.png

A la condició necessària l'anomena de vegades també causa necessària, per oposició a la causa suficient, o condició suficient. Les característiques definitòries d'un terme consideren condicions necessàries d'aquest.