Accions

Commensurabilitat

De Wikisofia

Literalment, possibilitat de comparar magnituds. Relació entre teories científiques, que es refereix a la possibilitat de decidir entre elles, a causa del simple desenvolupament del coneixement científic i en el cas que una d'elles més evolucionada que l'altra, o a la possibilitat de decidir entre teories rivals i inconsistents entre si per a triar aquella que sembla més veritable. Poder decidir entre elles implica poder comparar-les o poder comparar els seus conceptes fonamentals. En la tradició inspirada en la denominada concepció heretada de la ciència, es dóna per descomptat que les teories científiques poden sempre traduir-se les unes a les altres respecte als enunciats observacionals, encara en el cas que difereixin en els enunciats teòrics i en les regles de correspondència, que uneixen els termes teòrics amb els observacionals. Per aquesta raó, poden trobar-se criteris per a decidir quina teoria explica més els fets o té major contingut de veritat. Les concepcions de la ciència Kuhn i Feyerabend, sobretot, van posar més aviat de relleu la incommensurabilitat de les teories.