Accions

Bibliografia

Referència bibliogràfica de G. Lukacs

De Wikisofia


Trad. cast.: El asalto a la razón. La trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler, Grijalbo, Barcelona 1972; el títol original es refereix, però, a la «destrucció» de la raó ( Die Zerstörung der Vernunft ), per part de les filosofies irracionalistes.