Accions

Bibliografia

Referència bibliogràfica d'Hegel

De Wikisofia


Fenomenología del espíritu, Cap. VI, C.-c. (F.C.E., México 1973, p.382-384).