Accions

Bibliografia

Referència bibliogràfica d'Erwin Laszlo

De Wikisofia


Un enfocament general d'algunes de les conclusions més importants de la TGS s'ofereix en el llibre de Erwin Laszlo, amb pròleg d'Ilya Prigogine, titulat La gran bifurcación, publicat el 1989 (ed. Castellana a Gedisa, Barcelona 1990).