Accions

Bibliografia

Referència bibliogràfica de L. Von Bertalanffy

De Wikisofia


La teoria general dels sistemes és una ciència general de la «totalitat», concepte tingut fins fa poc per vague, nebulós i semimetafísic. En forma elaborada seria una disciplina lògic-matemàtica, purament formal en si mateixa però aplicable a les diverses ciències empíriques. Per a les ciències que s'ocupen de «tots organitzats», tindrà significació anàloga a la que va gaudir la de la probabilitat per a ciències que les veuen amb «esdeveniments aleatoris». Plantilla:Biblio