Accions

Autor

María Zambrano

De Wikisofia

Zambran1.gif

Avís: El títol a mostrar «María Zambrano» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Zambrano, María».

Filòsofa espanyola, nascuda a Vélez-Màlaga. Traslladada la seva família a Madrid, acaba la carrera de filosofia, iniciada per lliure, amb Ortega y Gasset, Manuel García Morente i Javier Zubiri, com a professors. De 1931 a 1936 és professora auxiliar de la càtedra d'història de la filosofia de la Universitat Central. Publica la seva primera obra, Nou liberalisme, i, en 1934, Per què s'escriu, en «Revista de Occidente», el primer dels seus molt nombrosos articles. Proclamada la II República, participa en activitats socials (Missions pedagògiques) i durant la guerra civil (1937-1939) col·labora com a consellera de Propaganda. Acabada la guerra, en 1939 se'n va d'Espanya, on no torna fins al 20 de novembre de 1984, després de 45 anys d'exili en diversos països d'Amèrica i Europa: París, Mèxic, l'Havana, Puerto Rico, Roma; en 1980 fixa la seva residència en Ginebra. Durant aquesta època, va ser professora de filosofia a Mèxic i l'Havana, i és àmpliament coneguda pels seus articles i conferències en tota l'Amèrica Llatina; a Espanya no van començar a conèixer-se les seves obres i la seva filosofia fins a la dècada dels seixanta. En 1982 rep el premi d'Astúries de Comunicació i Humanitats per la Fundació Principat d'Astúries, el nomenament com a doctora honoris causa de la universitat de Màlaga i, a l'any següent, el premi extraordinari «Pablo Iglesias» 1983.

Molt influïda per Ortega y Gasset, i amb el seu mateix estil literari summament cuidat, li supera en sensibilitat, claredat i profunditat poètica. Desenvolupa el concepte de «raó poètica», espècie d'intuïció intel·lectual, amb arrels bergsonianas, espiritualistes i vitalistes, que utilitza com a mètode fenomenològic per a examinar les profunditats de l'esperit humà, no totalment accessible, segons ella mateixa, a la raó discursiva. Al mateix mètode recorre per als seus estudis històrics i antropològics. La fusió de filosofia i poesia, que busca conscientment com a expressió de la finura de la raó, està plenament assolida; les seves obres han estat considerades models de filosofia poètica o de poesia filosòfica: autèntic ars pulchre cogitandi.