Accions

Autor

Francisco Sánchez

De WikisofiaFrancisco Sanches2.jpg

Avís: El títol a mostrar «Francisco Sánchez» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Sánchez (o Sanches), Francisco».

(en portuguès Francisco Sanches)

Filòsof i metge portuguès, nascut a Braga o a Tuy, d'una família de conversos. Se'n va anar amb la seva família a Bordeus i es va establir com a metge i escriptor a Tolosa de Llenguadoc. Se li reconeix com l'escèptic més radical i sistemàtic d'aquest període. Desenvolupa les seves idees escèptiques sobretot en la seva obra, Quod nihil scitur [Que res se sap] (1581), on defensa el punt de vista que l'home no pot aconseguir una veritable ciència, perquè saber consisteix a conèixer intuïtivament cadascuna de les qualitats de les coses, tasca només accessible a la ment divina, i a més les capacitats cognoscitives de l'home són poc fiables. Se li atribueixen influències sobre Spinoza, Gassendi i Descartes, entre d'altres.