Accions

Apofàtic

De Wikisofia

(del grec ἀπόφασις de ἀπόϕημι, "dir no", enunciat negatiu, oposat a phasis, enunciat afirmatiu). Negatiu.