Accions

Recurs

Spinoza: origen de l'Estat

De Wikisofia

La revisió el 23:55, 26 set 2018 per Jorcor (discussió | contribucions)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

Si, per exemple, dos individus que tenen una naturalesa enterament igual s'uneixen entre si, componen un individu doblement potent que cadascun d'ells per separat. I així, res és més útil a l'home que l'home; vull dir que res poden desitjar els homes que sigui millor per a la conservació del seu ser que el concordar tots en totes les coses, de manera que les ànimes de tots formin com una sola ànima, i els seus cossos com un sol cos, esforçant-se tots alhora, quant puguin, a conservar el seu ser, i buscant tots a l'una la comuna utilitat.

Ética demostrada según el orden geométrico,IV, proposición XVIII, escol. (Editora Nacional, Madrid 1980, p. 284-285).

Original en castellà

origen del Estado

Si, por ejemplo, dos individuos que tienen una naturaleza enteramente igual se unen entre sí, componen un individuo doblemente potente que cada uno de ellos por separado. Y así, nada es más útil al hombre que el hombre; quiero decir que nada pueden desear los hombres que sea mejor para la conservación de su ser que el concordar todos en todas las cosas, de suerte que las almas de todos formen como una sola alma, y sus cuerpos como un solo cuerpo, esforzándose todos a la vez, cuanto puedan, en conservar su ser, y buscando todos a una la común utilidad.