Accions

Recurs

Plató: l'educació del filòsof rei

De Wikisofia

La revisió el 11:56, 5 nov 2018 per Jorcor (discussió | contribucions)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

VI.

—Vols, doncs, que a continuació examinem de quina manera es formaran tals persones i com se'ls podrà treure a la llum, de la mateixa manera que, segons s'explica, van ascendir alguns des de l'Hades fins als déus?

—Com no haig de voler? —va dir.

—Però això no és, segons sembla, un simple llançament de tella (joc d'atzar), sinó el gir de l'ànima des del dia nocturn cap al veritable; una ascensió cap a l'ésser, de la qual direm que és l'autèntica filosofia.

—Efectivament .

—No s'ha d'investigar, doncs, quin dels ensenyaments té un tal poder?

—I tant!

—Doncs bé, ¿quin pot ser, oh Glaucó, l'ensenyament que atregui l'ànima des del que neix cap al que existeix? Però en dir això em ve al cap el següent. ¿No afirmem que era forçós que aquests fossin en la seva joventut atletes de guerra?

—Tal vam dir, en efecte.

—Per tant, és necessari que l'ensenyament que busquem tingui, a més d'allò, això un altre.

—Què?

—No ser inútil per als guerrers.

—Per descomptat —va dir—; així ha de ser si és possible.

—Ara bé, abans els eduquem per mitjà de la gimnàstica i la música.

—Així és —va dir.

—Quant a la gimnàstica, aquesta malda per torn al que neix i mor, perquè és el creixement i la decadència del cos el que ella presideix.

—Així ho sembla.

—Llavors no serà aquest l'ensenyament que busquem.

—No, no ho és.

—Per ventura ho serà la música tal com al començament la descrivim?

—Però aquella —va dir— no era, si ho recordes, més que una contrapartida de la gimnàstica: educava els guardians pels costums; els procurava, per mitjà de l'harmonia, una certa proporció harmònica, però no coneixement, i per mitjà del ritme, l'eurítmia; i quant a les narracions, fossin fabuloses o verídiques, presentava alguns altres trets —va continuar dient— semblants a aquests. Però no hi havia en aquesta cap ensenyament que conduís a res com el que tu investigues ara.

—M'ho recordes amb gran precisió —vaig dir—. En efecte, no oferia res de semblant. Doncs llavors, ¿quin podrà ser, oh beneït Glaucó, aquest ensenyament? Perquè com que ens ha semblat, segons crec, que les arts eren totes elles innobles...

—I tant! Doncs quin altre ensenyament ens queda ja, a part de la música i de la gimnàstica i de les arts?

—Doncs si no podem trobar-ne cap —vaig dir jo— que no estigui inclòs entre aquests, prenguem, doncs, un dels que s'apliquen a tots aquests.

—Quin?

—Per exemple, allò tan general que usen totes les arts i raonaments i ciències; el que és forçós que tots aprenguin en primer lloc.

—Què és això? —va dir.

—Això tan vulgar —vaig dir— de conèixer l'u i el dos i el tres. En una paraula, jo l'anomeno nombre i càlcul. O no ocorre amb això que tot art i coneixement es veuen obligats a participar-hi?

—Molt cert —va dir.

—No ho fa també —vaig dir— la ciència militar?

—Li és absolutament forçós —va dir.

[...]

VII. —¿No considerarem, doncs —vaig dir—, com un altre coneixement indispensable per a un home de guerra trobar-se en condicions de calcular i explicar?

—Més que cap altre —va dir— per a qui vulgui entendre alguna cosa, per poc que sigui, d'organització, o més ben dit, per a qui vulgui ser un home.

—Doncs bé —vaig dir—, ¿observes el mateix que jo respecte a aquest coneixement?

—Què és això?

—Podria ben bé ser un dels que busquem, i que condueixen naturalment a la comprensió; però ningú no se'n serveix degudament, a pesar que és absolutament apte per a atreure cap a l'essència.

—Què vols dir? —va preguntar.

—Intentaré ensenyar-te —vaig dir— almenys el que a mi em sembla. Vés contemplant amb mi les coses que aniré classificant entre mi com a aptes o no aptes per a conduir on diem, i afirma o nega, a fi que vegem amb major evidència si això és com jo ho imagino.

—Ensenya'm —va dir.

—Doncs bé —vaig dir—, t'ensenyo, si vols contemplar-les, que, entre els objectes de la sensació, n'hi ha que no conviden la intel·ligència a examinar-los, perquè ja són prou jutjats pels sentits; i uns altres, en canvi, que la conviden insistentment a examinar-los, perquè els sentits no donen res d'acceptable.

—És evident —va dir— que et refereixes a les coses que es veuen des de lluny i a les pintures amb ombres.

—No has entès bé —vaig contestar— el que dic.

—Doncs a què et refereixes? —va dir.

—Els que no la conviden —vaig dir— són tots els qui no desemboquen al mateix temps en dues sensacions contradictòries. I els que hi desemboquen els col·loco entre els que la conviden, ja que, tant si són impressionats de prop com des de lluny, els sentits no indiquen que l'objecte sigui més aviat això que el contrari. Però comprendràs més clarament el que dic de la següent manera. Heus aquí el que podríem anomenar tres dits: el més petit, el segon i el mitjà.

—Per descomptat —va dir.

—Fixa't que en parlo com d'una cosa vista de prop. Ara bé, observa'm el següent al respecte.

—Què?

—Cada un se'ns mostra igualment com un dit, i en això res importa que se'l vegi al mig o en un extrem, blanc o negre, gros o prim, o bé de qualsevol altra manera semblant. Perquè en tot això no es veu obligada l'ànima de la majoria a preguntar a la intel·ligència quina cosa és un dit, ja que en cap cas no li ha indicat la vista que el dit sigui al mateix temps el contrari d'un dit.

—No, en efecte —va dir.

—De manera que és natural —vaig dir— que una cosa així no cridi ni desvetlli l'enteniment.

—És natural.

—I què? ¿Pel que toca a la seva grandesa o petitesa, les distingeix per ventura prou la vista i no li importa a aquesta res el fet que un d'ells estigui al mig o en un extrem? ¿I li ocorre el mateix al tacte amb la grossària i la primesa o la blanesa i la duresa? I els altres sentits, ¿no procedeixen per ventura de manera deficient en revelar aquestes coses? ¿O bé és de la següent manera com actua cada un, veient-se abans de res obligat a encarregar-se també del tou el sentit que ha estat encarregat del dur, i comunicant aquest a l'ànima que percep com la mateixa cosa és alhora dura i tova?

—D'aquesta manera —va dir.

—Doncs bé —vaig dir—, ¿no és forçós que, en tals casos, l'ànima es pregunti per part seva amb perplexitat què entén aquesta sensació per dur, ja que del mateix diu també que és tou, i què entén la del lleuger i pesat per lleuger i pesat, ja que anomena lleuger al pesat i pesat al lleuger?

—Efectivament —va dir—, heus aquí unes comunicacions estranyes per a l'ànima i que reclamen consideració.

—És, doncs, natural —vaig dir jo— que en cas semblant comenci l'ànima anomenant el càlcul i la intel·ligència i intenti investigar amb aquests si són una o dues les coses anunciades en cada cas.

—I tant!

—Però si resulten ser dos, no apareixerà cada una com una i diferent de l'altra?

—Sí.

—Ara bé, si cada una és una i totes dues juntes són dues, les concebrà les dues com a separades, perquè si no estiguessin separades no les concebria com dues, sinó com una.

—Bé.

—Així, doncs, la vista també veia, segons diem, el gran i el petit, però no separat, sinó confós.

—No és això?

—Sí.

—I per a aclarir aquesta confusió, la ment s'ha vist obligada a veure el gran i el petit no confós, sinó separat, al contrari que aquella.

—Cert.

—Doncs bé, no és d'aquí d'on comença a venir-nos el preguntar quin és el gran i quin el petit?

—En un tot.

—I de la mateixa manera anomenem l'un intel·ligible i a l'altre visible.

—Molt exacte —va dir.

VIII. —Doncs bé, això és el que jo volia dir quan afirmava fa un moment que hi ha coses provocadores de la intel·ligència i unes altres no provocadores, i quan a les quals penetren en els sentits en companyia de les oposades a elles les definia com a provocadores, i a les quals no, com no despertadores de la intel·ligència.

—Ja m'adono —va dir—, i així opino també.

—I què? El nombre i la unitat, de quins et sembla que són?

—No tinc idea —va dir.

—Doncs jutja —vaig dir— per l'exposat. Si la unitat és contemplada, o percebuda per qualsevol altre sentit, de manera suficient i en si mateixa, no serà de les coses que atreuen cap a l'essència, com dèiem del dit; però si hi ha sempre alguna cosa contrària que sigui vista al mateix temps que ella, de manera que no sembli més la unitat que l'oposat a aquesta, llavors farà falta ja qui decideixi, i l'ànima es veurà en tal cas forçada a dubtar i a investigar, posant en acció dins d'ella el pensament, i a preguntar quina cosa és la unitat en si, i amb això l'aprehensió de la unitat serà de les quals condueixen i fan girar-se cap a la contemplació de l'ésser.

—Però això —va dir— ocorre en no petit grau amb la visió d'ella, perquè veiem la mateixa cosa com una i com infinita multitud.

—Doncs si tal ocorre a la unitat —vaig dir jo—, no els ocorrerà també el mateix a tots els altres nombres?

—Com no?

—Ara bé, tota la logística (art del càlcul) i aritmètica tenen per objecte el nombre.

—En efecte.

—I així resulten aptes per a conduir a la veritat.

—Sí, extraordinàriament aptes.

—Llavors sembla que són dels ensenyaments que busquem. En efecte, el coneixement d'aquestes coses li és indispensable al guerrer a causa de la tàctica, i al filòsof per la necessitat de tocar l'essència emergint del mar de la generació, sense la qual cosa no arribarà mai a ser un calculador.

—Així es va dir.

—Ara bé, es dóna el cas que el nostre guardià és guerrer i filòsof.

—Com no?

—Llavors, oh Glaucó!, convindria implantar per llei aquest ensenyament i intentar persuadir els qui vagin a participar en les més altes funcions de la ciutat perquè s'apropin a la logística i s'apliquin a ella no d'una manera superficial, sinó fins que arribin a contemplar la naturalesa dels nombres amb la sola ajuda de la intel·ligència, i no exercitant-la amb la intenció de les vendes o compres, com els comerciants i firandants, sinó a la guerra i a la major facilitat amb què l'ànima mateixa pugui girar-se de la generació a la veritat i l'essència.

—Molt bé dit —va contestar.

—I heus aquí —vaig dir jo— que, en haver-se parlat ara de la ciència relativa als nombres, observo també quant subtil és aquesta i quant beneficiosa en molts aspectes per a nosaltres en relació amb el que perseguim; això sempre que un la practiqui amb la intenció del coneixement, no al tripijoc.

—Per què? —va dir.

—Pel que ara dèiem: perquè eleva l'ànima molt amunt i l'obliga a discórrer sobre els nombres en si, no tolerant en cap cas que ningú discuteixi amb ella adduint nombres dotats de cossos visibles o palpables. Ja saps, crec jo, que els qui entenen d'aquestes coses riuen d'aquell que, en una discussió, intenta dividir la unitat en si i no ho admeten; més aviat, si tu la divideixes, ells la multipliquen, perquè temen que vagi a aparèixer la unitat no com a unitat, sinó com a reunió de diverses parts.

—Gran veritat —va assentir— la que dius.

—Qué creus, doncs, oh Glaucó? Si algú els preguntés: «Oh homes singulars! Quins nombres són aquests sobre que discorreu, en els quals les unitats són com ara vosaltres les suposeu, és a dir, són iguals totes elles entre si, no difereixen gens ni mica les unes de les altres i no contenen en si cap part?» Què creus que respondrien?

—Jo crec que dirien que parlen de coses en les quals no cap més que pensar, sense que sigui possible manejar-les de cap altra manera.

—Veus, doncs, oh el meu benvolgut amic —vaig dir jo—, com aquest coneixement sembla ser-nos realment necessari, ja que resulta que obliga a l'ànima a usar de la intel·ligència per a aconseguir la veritat en si?

—Efectivament —va dir—, sí que ho fa.

—I què? Has observat que a aquells als quals la naturalesa ha fet calculadors els ha dotat també de promptitud per a comprendre totes o gairebé totes les ciències i que, quan els esperits lents són educats i exercitats en aquesta disciplina, treuen d'ella, si no un altre profit, almenys el fer-se tots més vivaços del que abans eren?

—Així és —va dir.

—I veritablement, crec jo que no et seria fàcil trobar molts ensenyaments que costin més treball que aquesta a qui l'aprèn i s'exercita en ella.

—No, en efecte.

—Raons totes per les quals no cal deixar-la; més aviat, els millor dotats han de ser educats en ella.

—D'acord —va dir.

IX. —Doncs bé —vaig dir—, deixem ja asseguda aquesta primera cosa. Però hi ha una segona que segueix a ella, de la qual hem de considerar si tal vegada ens interessa.

—Què és això? Et refereixes per ventura —va dir— a la geometria?

—A això mateix —vaig dir jo.

—Perquè tot el que d'aquesta es relaciona amb les coses de la guerra —va dir— és evident que sí que ens interessa. I en el que toca als campaments i preses de posicions i concentracions i desplegaments de tropes i a totes les altres maniobres que, tant en les batalles mateixes com en les marxes, executen els exèrcits, una mateixa persona procedirà de manera diferent si és geòmetra que si no ho és.

—No obstant això —vaig dir—, per a tals coses seria suficient una petita part de la geometria i del càlcul. Però és precisament la major i més avançada part d'aquesta la que hem d'examinar per a veure si tendeix a allò que dèiem, a fer que es contempli més fàcilment la idea del bé. I tendeixen a aquest fi, diem, totes les coses que obliguen l'ànima a girar-se cap aquell lloc en què hi ha el més benaurat del que és, allò que a totes passades ella ha de veure.

—Dius bé —va assentir.

—De manera que si obliga a contemplar l'essència, convé; i si la generació, no convé.

—Tal diem, en efecte.

—Doncs bé —vaig dir jo—. heus aquí una cosa que quants sàpiguen alguna cosa, per poc que sigui, de geometria no ens aniran a discutir: que amb aquesta ciència ocorre tot el contrari del que diuen d'ella quants la practiquen.

—Com? —va dir.

—En efecte, el seu llenguatge és summament ridícul i forçat, doncs parlen com si estiguessin obrant i com si totes les seves explicacions les fessin amb la intenció de la pràctica, i empren tota classe de termes tan pomposos com «quadrar», «aplicar» i «addicionar»; no obstant això, tota aquesta disciplina és, segons jo crec, de les quals es conreen amb la intenció del coneixement.

—Per descomptat —va dir.

—I no cal convenir també en el següent?

—En què?

—En què és conreada amb la intenció del coneixement del que sempre existeix, però no del que en algun moment neix o mor.

—Res costa convenir en això —va dir—; en efecte, la geometria és coneixement del que sempre existeix.

—Llavors, oh el meu noble amic!, atraurà l'ànima cap a la veritat i formarà ments filosòfiques que dirigeixin cap amunt allò que ara dirigim indegudament cap avall.

—Sí, i en gran manera —va dir.

—Doncs bé —vaig replicar—, en gran manera també cal ordenar als del teu Cal·lípolis (nom de la ciutat ideal) que no s'apartin en absolut de la geometria. Perquè tampoc són minses els seus avantatges accessoris.

—Quins? —va dir.

—No només —vaig dir— les que tu mateix vas citar pel que fa a la guerra, sinó que també sabem que, raó per la qual toca a comprendre més fàcilment en qualsevol altre estudi, existeix una diferència total i absoluta entre qui s'ha apropat a la geometria i qui no.

—Sí, per Zeus!, una diferència absoluta —va dir.

—Establim, doncs, aquesta com a segon ensenyament per als joves?

—Establim-la —va dir .

X. —I què? Establim com a tercera l'astronomia? O no estàs d'acord?

—Sí, per cert —va dir—. Doncs el trobar-se en condicions de reconèixer bé els temps del mes o de l'any no només és útil pel conreu i el pilotatge, sinó també no menys per a l'art estratègic. [...]


repeteix-me amb més claredat el que deies fa un moment. Posaves abans de res, si mal no record, l'estudi de les superfícies, és a dir, la geometria.

—Sí —vaig dir jo.

—I després —va dir—, al principi vas posar darrere d'ella l'astronomia; però després et vas tornar enrere.

—És que —vaig dir— el voler exposar-ho tot amb massa rapidesa em fa anar més a poc a poc. Doncs a continuació ve l'estudi del desenvolupament en profunditat; però com no ha originat sinó investigacions ridícules, el vaig passar per alt i, després de la geometria, vaig parlar de l'astronomia, és a dir, del moviment en profunditat.

—Bé dius —va assentir.

—Doncs bé —vaig dir—, posem l'astronomia com a quart ensenyament, donant per descomptat que la ciutat comptarà amb la disciplina que ara hem omès tan aviat com vulgui ocupar-se d'ella.[...]

XI. —Però de quina manera, diferent de la usual, deies que era menester aprendre l'astronomia perquè el seu coneixement fos útil respecte al que diem?

—De la manera següent —vaig dir jo—: d'aquestes decoracions amb què està brodat el cel cal pensar que són, és cert, el més bell i perfecte que existeix en el seu gènere; però també que, pel fet d'estar afaiçonades en matèria visible, desmereixen en molt de les seves contrapartides veritables, és a dir, dels moviments amb què, l'una en relació amb l'altra i segons el veritable nombre i totes les veritables figures, es mouen, movent al seu torn el que hi ha en elles, la rapidesa en si i la lentitud en si; moviments que són perceptibles per a la raó i el pensament, però no per a la vista. O és que creus una altra cosa?

—De cap manera —va dir.

—Doncs bé —vaig dir—, hem de servir-nos d'aquest cel reclamat com d'un exemple que ens faciliti la comprensió d'aquelles coses, de la mateixa manera que si ens haguéssim trobat amb uns dibuixos exquisidament traçats i treballats per mà de Dèdal o d'algun altre artista o pintor. En efecte, em figuro jo que qualsevol que entengués de geometria reconeixeria, en ser una tal obra, que no n'hi havia cap de millor quant a execució; però consideraria absurd el posar-se a estudiar-la seriosament amb idea de trobar en ella la veritat sobre l'igual o del doble o de qualsevol altra proporció.

—Com no ha de ser absurd? —va dir.

—Doncs bé, al que sigui realment astrònom —vaig dir jo—, ¿no creus que li ocorrerà el mateix quan miri als moviments dels astres? Considerarà, en efecte, que l'artífex del cel ha reunit, en ell i en el que hi ha en ell, la major bellesa que és possible reunir en semblants obres; però quant a la proporció de la nit pel que fa al dia i d'aquests pel que fa al mes i del mes pel que fa a l'any i dels altres astres relacionats entre si i amb aquells, ¿no creus que tindrà per un ésser estrany a qui opini que aquestes coses ocorren sempre de la mateixa manera i que, àdhuc tenint cossos i sent visibles, no varien mai en res ni mica, i intenti per tots els mitjans buscar la veritat sobre això?

—Tal és la meva opinió —va contestar—, ara que t'ho sento dir

—Llavors —vaig dir jo— practicarem l'astronomia de la mateixa manera que la geometria, valent-nos de problemes, i deixarem les coses del cel, si és que volem tornar d'inútil en útil, per mitjà d'un veritable tracte amb l'astronomia, allò que d'intel·ligent hi ha per naturalesa en l'ànima.

—Veritablement —va dir—, imposes una tasca moltes vegades major que la que ara realitzen els astrònoms.

—I crec també —vaig dir jo— que si per alguna cosa servim en qualitat de legisladors, les nostres prescripcions seran similars en altres aspectes.

XII. Però pots recordar-me alguna altra dels ensenyaments adequats?

—No puc —va dir—, almenys així, de moment.

—Doncs no és una sola —vaig contestar—, sinó moltes les formes que, al meu entendre, presenta el moviment. Totes aquestes les podria tal vegada anomenar el qui sigui savi; però les que ens salten a la vista fins i tot a nosaltres són dues.

—Quins?

—A més de la citada —vaig dir jo—, la que respon a ella.

—Quin és aquesta?

—Sembla —vaig dir— que, així com els ulls han estat constituïts per a l'astronomia, de la mateixa manera les oïdes ho han estat amb la intenció del moviment harmònic, i que aquestes ciències són com a germanes entre si, segons diuen els pitagòrics, amb els quals, oh Glaucó!, estem d'acord també nosaltres. O de quina altra manera opinem?

—Així —va dir. [...]

XIII. —I jo crec —vaig dir—, pel que fa a l'estudi de totes aquestes coses que hem enumerat, que si s'arriba parell mitjà d'ell a descobrir la comunitat i afinitat existents entre unes i unes altres i a col·legir l'aspecte en què són mútuament afins, ens aportarà alguna de les finalitats que perseguim i la nostra labor no serà inútil; però en cas contrari ho serà.

—Això auguro jo també —va dir—. Però és un enorme treball el que tu dius, oh Sòcrates!

—Et refereixes al preludi —vaig dir jo o a quina altra cosa? O és que no sabem que totes aquestes coses no són més que el preludi de la melodia que cal aprendre? Doncs no crec que et sembli que els entesos en aquestes coses són dialèctics.

—No, per Zeus! —va dir—, excepte un petitíssim nombre d'aquells amb els quals m'he trobat.

—Però llavors —vaig dir—, els qui no són capaços de donar o demanar compte de res, creïs que sabran mai una mica del que diem que és necessari saber?

—Tampoc això ho crec —va dir.

—Llavors, oh Glaucó! —vaig dir—, no tenim ja aquí la melodia mateixa que l'art dialèctic executa? La qual, àdhuc sent intel·ligible, és imitada per la facultat de la vista, de la qual dèiem que intentava ja mirar als mateixos animals, i després als mateixos astres, i per fi, al mateix sol. I igualment, quan un es val de la dialèctica per a intentar dirigir-se, amb ajuda de la raó i sense intervenció de cap sentit, cap al que és cada cosa en si, i quan no desisteix fins a aconseguir, amb el sol auxili de la intel·ligència, la qual cosa és el bé en si, llavors arriba ja al terme mateix de l'intel·ligible, de la mateixa manera que aquell va arribar llavors al del visible.

—Exactament —va dir.

—I què? No és aquest viatge el que anomenes dialèctica?

—Com no?

—I l'alliberar-se de les cadenes —vaig dir jo— i girar-se de les ombres cap a les imatges i el foc, i ascendir des de la caverna fins al lloc il·luminat pel sol i no poder allí mirar encara als animals ni a les plantes ni a la llum solar, sinó únicament als reflexos divins que es veuen en les aigües i a les ombres d'éssers reals, encara que no ja a les ombres d'imatges projectades per una altra llum que, comparada amb el sol, és semblant a elles; heus aquí els efectes que produeix tot aquest estudi de les ciències que hem enumerat, el qual eleva a la millor part de l'ànima cap a la contemplació del millor dels éssers, de la mateixa manera que abans elevava a la part més perspicaç del cos cap a la contemplació d'allò més lluminós que existeix a la regió material i visible.

—Per la meva banda —va dir—, així ho admeto. No obstant això, em sembla alguna cosa summament difícil d'admetre, encara que és també difícil, d'altra banda, el rebutjar-ho. De totes maneres,com no són coses que hagin de ser sentides solament en aquest moment, sinó que caldrà tornar a elles moltes altres vegades, suposem que això és tal com ara s'ha dit i anem a la melodia en si i estudiem-la de la mateixa manera que ho hem fet amb el proemi. Digues-nos, doncs, quin és la naturalesa de la facultat dialèctica i en quantes espècies es divideix i quins són els seus camins, perquè aquests sembla que van per fi a ser els que condueixin a aquell lloc una vegada arribats al qual puguem descansar del nostre viatge ja acabat.

—Però no seràs ja capaç de seguir-me, volgut Glaucó —vaig dir—, encara que no per falta de bona voluntat per la meva banda; i llavors contemplaries, no ja la imatge del que diem, sinó la veritat en si, o almenys el que jo entenc per tal. Serà així o no ho serà, que sobre això no val la pena de discutir; però el que sí que es pot mantenir és que hi ha alguna cosa semblant que és necessari veure. No és això?

—Com no?

—No és veritat que la facultat dialèctica és l'única que pot mostrar-ho a qui sigui coneixedor del que fa poc enumeràvem, i que no és possible arribar a això per cap altre mitjà?

—També això mereix ser mantingut —va dir.

—Heus aquí una cosa almenys —vaig dir jo— que ningú podrà afirmar contra el que diem, i és que existeixi un altre mètode que intenti, en tot cas i pel que fa a cada cosa en si, aprehendre de manera sistemàtica el que és cadascuna d'elles. Doncs gairebé totes les altres arts versen o sobre les opinions i desitjos dels homes o sobre els naixements i fabricacions, o bé estan dedicades completament a cura de les coses nascudes i fabricades. I les restants, de les quals dèiem que aprehenien una mica del que existeix, és a dir, la geometria i les que li segueixen, ja veiem que no fan més que somiar amb el que existeix, però que seran incapaces de contemplar-ho en vigília mentre, valent-se d'hipòtesi, deixin aquestes intactes per no poder donar-ne compte. En efecte, quan el principi és el que un no sap i la conclusió i part intermèdia estan entreteixides amb el que un no coneix, quina possibilitat existeix que una semblant concatenació arribi mai a ser coneixement ?

—Cap —va dir .

XIV. —Llavors —vaig dir jo—, el mètode dialèctic és l'únic que, fent caure les hipòtesis, s'encamina cap al principi mateix per a trepitjar-hi terreny ferm; i a l'ull de l'ànima, que està veritablement sumit en un bàrbar fangar, l'atreu amb suavitat i l'eleva a les altures, utilitzant com a auxiliars en aquesta labor d'atracció a les arts ha poc enumerades, que, encara que per rutina les hem anomenat moltes vegades coneixements, necessiten un altre nom que es pugui aplicar a una mica més clar que l'opinió, però més fosc que el coneixement. En algun moment anterior emprem la paraula «pensament»; però no em sembla a mi que hagin de discutir pels noms els qui tenen davant si una investigació sobre coses tan importants com ara nosaltres.

—No, en efecte —va dir.

—Però bastarà que l'ànima empri solament aquell nom que en alguna manera faci veure amb claredat la condició de la cosa?

—Bastarà.

—Bastarà, doncs —vaig dir jo—, amb anomenar, el mateix que abans, a la primera part, coneixement; a la segona, pensament; a la tercera, creença, i imaginació a la quarta. I a aquestes dues últimes juntes opinió; i a aquelles dues primeres juntes, intel·ligència. L'opinió es refereix a la generació, i la intel·ligència, a l'essència; i el que és l'essència en relació amb la generació, ho és la intel·ligència en relació amb l'opinió, i el que la intel·ligència pel que fa a l'opinió, el coneixement pel que fa a la creença i el pensament pel que fa a la imaginació. Quant a la correspondència d'allò a què aquestes coses es refereixen i a la divisió en dues parts de cadascuna de les dues regions, la subjecta a opinió i la intel·ligible, deixem-ho, oh Glaucó!, perquè no ens emboliqui en una discussió moltes vegades més llarga que l'anterior.

—Per part meva —va dir—, estic també d'acord amb aquestes altres coses en el grau en què puc seguir-te.

—¿I anomenes dialèctic al qui adquireix noció de l'essència de cada cosa? I el qui no la tingui, ¿no diràs que té tant menys coneixement d'alguna cosa com més incapaç sigui d'adonar-se d'això a si mateix o donar-la als altres?

—Com no he de dir-ho? —va replicar.

—Doncs amb el bé succeeix el mateix. Si hi ha algú que no pugui definir amb el raonament la idea del bé, separant-la de totes les altres, ni obrir-se pas, com en una batalla, a través de totes les crítiques, esforçant-se per fundar les seves proves no en l'aparença, sinó en l'essència, ni arribar al final de tots aquests obstacles amb la seva argumentació invicta, no diràs, de qui és d'aquesta manera, que no coneix el bé en si ni cap altra cosa bona, sinó que, àdhuc en el cas que tal vegada aconsegueixi alguna imatge del bé, l'aconseguirà per mitjà de l'opinió, però no del coneixement; i que en el seu pas per aquesta vida no fa més que somiar, sumit en un sopor que no despertarà en aquest món, perquè abans ha d'anar a l'Hades per a dormir-hi un son absolut?

—Sí, per Zeus! —va exclamar—; tot això ho diré, i amb totes les meves forces.

—Llavors, si algun dia haguessis d'educar en realitat a aquests fills imaginaris teus a qui ara eduques i instrueixes, no els permetràs, crec jo, que siguin governants de la ciutat ni amos d'allò més gran que hi hagi en ella mentre estiguin privats de raó, com a línies irracionals.

—No, en efecte —va dir.

—Els prescriuràs, doncs, que s'apliquin particularment a aquell ensenyament que els faci capaços de preguntar i respondre amb la màxima competència possible?

—Li ho prescriuré —va dir—, però d'acord amb tu.

—I no creïs —vaig dir jo— que tenim la dialèctica en el més alt, com una espècie de rematada dels altres ensenyaments, i que no hi ha cap altra disciplina que pugui ser justament col·locada per sobre d'ella, i que ha acabat ja el referent als ensenyaments?

—Sí que ho crec —va dir.

República, 521c-535a. (Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1969, p.13-38. Traducción de José Manuel Pabón y Manuel Fernández Galiano).

Original en castellà

VI. --¿Quieres, pues, que a continuación examinemos de qué manera se formarán tales personas y cómo se les podrá sacar a la luz, del mismo modo que, según se cuenta, ascendieron algunos desde el Hades hastalos dioses?

--¿Cómo no he de querer? --dijo.

--Pero esto no es, según parece, un simple lance de tejuelo (juego de azar), sino un volverse el alma desde el día nocturno hacia el verdadero; una ascensión hacia el ser, de la cual diremos que es la auténtica filosofía.

--Efectivamente .

--¿No hay, pues, que investigar cuál de las enseñanzas tiene un tal poder?

--¿Cómo no?

--Pues bien, ¿cuál podrá ser, oh Glaucón, la enseñanza que atraiga el alma desde lo que nace hacia lo que existe? Mas al decir esto se me ocurre lo siguiente. ¿No afirmamos que era forzoso que éstos fuesen en su juventud atletas de guerra?

--Tal dijimos, en efecto.

--Por consiguiente, es necesario que la enseñanza que buscamos tenga, además de aquello, esto otro.

--¿Qué?

--El no ser inútil para los guerreros.

--Desde luego, dijo--; así debe ser si es posible.

--Ahora bien, antes les educamos por medio de la gimnástica y la música.

--Así es --dijo.

--En cuanto a la gimnástica, ésta se afana en torno a lo que nace y muere, pues es el crecimiento y decadencia del cuerpo lo que ella preside.

--Tal parece.

--Entonces no será esta la enseñanza que buscamos.

--No, no lo es.

--¿Acaso lo será la música tal como en un principio la describimos?

--Pero aquélla --dijo-- no era, si lo recuerdas, más que una contrapartida de la gimnástica: educaba a los guardianes por las costumbres; les procuraba, por medio de la armonía, cierta proporción armónica, pero no conocimiento, y por medio del ritmo, la eurritmia; y en lo relativo a las narraciones, ya fueran fabulosas o verídicas, presentaba algunos otros rasgos --siguió diciendo-- semejantes a éstos. Pero no había en ella ninguna enseñanza que condujera a nada tal como lo que tú investigas ahora.

--Me lo recuerdas con gran precisión --dije--. En efecto, no ofrecía nada semejante. Pues entonces, ¿cuál podrá ser, oh bendito Glaucón, esa enseñanza? Porque como nos ha parecido, según creo, que las artes eran todas ellas innobles...

--¿Cómo no? ¿Pues qué otra enseñanza nos queda ya, aparte de la música y de la gimnástica y de las artes?

--Pues si no podemos dar con ninguna --dije yo-- que no esté incluida entre éstas, tomemos, pues, una de las que seaplican a todas ellas.

--¿Cuál?

--Por ejemplo, aquello tan general de que usan todaslas artes y razonamientos y ciencias; lo que es forzoso que todos aprendan en primer lugar.

--Qué es ello? --dijo.

--Eso tan vulgar --dije-- de conocer el uno y el dos y eltres. En una palabra, yo le llamo número y cálculo. ¿O no ocurre con esto que toda arte y conocimiento se ven obligados a participar de ello?

--Muy cierto --dijo.

--¿No lo hace también --dije-- la ciencia militar?

--Le es absolutamente forzoso --dijo.

[...]

VII. --¿No consideraremos, pues --dije--, como otro conocimiento indispensable para un hombre de guerra el hallarse en condiciones de calcular y contar?

--Más que ningún otro --dijo-- para quien quiera entender algo, por poco que sea, de organización, o mejor dicho, para quien quiera ser un hombre.

--Pues bien dije--, ¿observas lo mismo que yo con respecto a este conocimiento?

--¿Qué es ello?

--Podría bien ser uno de los que buscamos, y que conducen naturalmente a la comprensión; pero nadie se sirve debidamente de él, a pesar deque es absolutamente apto para atraer hacia la esencia.

--¿Qué quieres decir? --preguntó.

--Intentaré enseñarte --dije-- lo que a mí al menos me parece. Ve contemplando junto conmigo las cosas que yo voy a ir clasificando entre mí como aptas o no aptas para conducir adonde decimos, y afirma o niega, a fin de que veamos con mayor evidencia si esto es como yo lo imagino.

--Enséñame --dijo.

--Pues bien --dije--, te enseño, si quieres contemplarlas, que, entre los objetos de la sensación, los hay que no invitan a la inteligencia a examinarlos, por ser ya suficientemente juzgados por los sentidos; y otros, en cambio, que la invitan insistentemente a examinarlos, porque los sentidos no dan nada aceptable.

--Es evidente --dijo-- que te refieres a las cosas que se ven de lejos y a las pinturas con sombras.

--No has entendido bien --contesté-- lo que digo.

--¿Pues a qué te refieres? --dijo.

--Los que no la invitan --dije--son cuantos no desembocan al mismo tiempo en dos sensaciones contradictorias. Y los que desembocan los coloco entre los que la invitan, puesto que, tanto si son impresionados de cerca como de lejos, los sentidos no indican que el objeto sea más bien esto que lo contrario. Pero comprenderás más claramente lo que digo del siguiente modo. He aquí lo que podríamos llamar tres dedos: el más pequeño, el segundo y el medio.

--Desde luego --dijo.

--Fíjate en que hablo de ellos como de algo visto de cerca. Ahora bien, obsérvame lo siguiente con respecto a ellos.

--¿Qué?

--Cada uno se nos muestra igualmente como un dedo, y en esto nada importa que se le vea en medio o en un extremo, blanco o negro, grueso o delgado, o bien de cualquier otro modo semejante. Porque en todo ello no se ve obligada el alma de los más a preguntar a la inteligencia qué cosa sea un dedo, ya que en ningún caso le ha indicado la vista que el dedo sea al mismo tiempo lo contrario de un dedo.

--No, en efecto --dijo.

--De modo que es natural --dije-- que una cosa así nollame ni despierte al entendimiento.

--Es natural.

--¿Y qué? Por lo que toca a su grandeza o pequeñez, ¿las distingue acaso suficientemente la vista y no le importa a ésta nada el que uno de ellos esté en medio o en un extremo? ¿Y le ocurre lo mismo al tacto con el grosor y la delgadez o la blandura y la dureza? Y los demás sentidos, ¿no proceden acaso de manera deficiente al revelar estas cosas? ¿O bien es del siguiente modo como actúa cada uno de ellos, viéndose ante todo obligado a encargarse también de lo blando el sentido que ha sido encargado de lo duro, y comunicando éste al alma que percibe cómo la misma cosa es a la vez dura y blanda?

--De ese modo --dijo.

--Pues bien --dije--, ¿no es forzoso que, en tales casos, el alma se pregunte por su parte con perplejidad qué entiende esta sensación por duro, ya que de lo mismo dice también que es blando, y qué entiende la de lo ligero y pesado por ligero y pesado, puesto que llama ligero a lo pesado y pesado a lo ligero?

--Efectivamente --dijo--, he ahí unas comunicaciones extrañas para el alma y que reclaman consideración.

--Es, pues, natural --dije yo-- que en caso semejante comience el alma por llamar al cálculo y la inteligencia e intente investigar con ellos si son una o dos las cosas anunciadas en cada caso.

--¿Cómo no?

--Mas si resultan ser dos, ¿no aparecerá cada una de ellas como una y distinta de la otra?

--Sí.

--Ahora bien, si cada una deellas es una y ambas juntas son dos, las concebirá a las dos como separadas, pues si no estuvieran separadas no las concebiría como dos, sino como una.

--Bien.

--Así, pues, la vista también veía, según decimos, lo grande y lo pequeño, pero no separado, sino confundido.

--¿No es eso?

--Sí.

--Y para aclarar esta confusión, la mente se ha visto obligada a ver lo grande y lo pequeño no confundido, sino separado, al contrario que aquélla.

--Cierto.

--Pues bien, ¿no es de aquí de donde comienza a venirnos el preguntar qué es lo grande y qué lo pequeño?

--En un todo.

--Y de la misma manera llamamos a lo uno inteligible y a lo otro visible.

--Muy exacto --dijo.

VIII. --Pues bien, eso es lo que yo quería decir cuando afirmaba hace un momento que hay cosas provocadoras de la inteligencia y otras no provocadoras, y cuando a las que penetran en los sentidos en compañía de las opuestas a ellas las definía como provocadoras, y a las que no, como no despertadoras de la inteligencia.

--Ya me doy cuenta --dijo--, y así opino también.

--¿Y qué? El número y la unidad, ¿de cuáles te parece que son?

--No tengo idea --dijo.

--Pues juzga --dije-- por lo expuesto. Si la unidad es contemplada, o percibida por cualquier otro sentido, de manera suficiente y en sí misma, no será de las cosas que atraen hacia la esencia, como decíamos del dedo; pero si hay siempre algo contrario que sea visto al mismo tiempo que ella, de modo que no parezca más la unidad que lo opuesto a ésta, entonces hará falta ya quien decida, y el alma se verá en tal caso forzada a dudar y a investigar, poniendo en acción dentro de ella el pensamiento, y a preguntar qué cosa es la unidad en sí, y con ello la aprehensión de la unidad será de las que conducen y hacen volverse hacia la contemplación del ser.

--Pero esto --dijo-- ocurre en no pequeño grado con la visión de ella, pues vemos la misma cosa como una y como infinita multitud.

--Pues si tal ocurre a la unidad --dije yo--, ¿no les ocurrirá también lo mismo a todos los demás números?

--¿Cómo no?

--Ahora bien, toda la logística (logisti´h, arte del cálculo) y aritmética tienen por objeto el número.

--En efecto.

--Y así resultan aptas para conducir a la verdad.

--Sí, extraordinariamente aptas.

--Entonces parece que son de las enseñanzas que buscamos. En efecto, el conocimiento de estas cosas le es indispensable al guerrero a causa de la táctica, y al filósofo por la necesidad de tocar la esencia emergiendo del mar de la generación, sin lo cual no llegará jamás a ser un calculador.

--Así es dijo.

--Ahora bien, se da el caso de que nuestro guardián es guerrero y filósofo.

--¿Cómo no?

--Entonces, ¡oh Glaucón!, convendría implantar por ley esta enseñanza e intentar persuadir a quienes vayan a participar en las más altas funciones de la ciudad para que se acerquen a la logística y se apliquen a ella no de una manera superficial, sino hasta que lleguen a contemplar la naturaleza de los números con la sola ayuda de la inteligencia, y no ejercitándola con miras a las ventas o compras, como los comerciantes y mercachifles, sino a la guerra y a la mayor facilidad con que el alma misma pueda volverse de la generación a la verdad y la esencia.

--Muy bien dicho --contestó.

--Y he aquí --dije yo-- que, al haberse hablado ahora de la ciencia relativa a los números, observo también cuán sutil es ésta y cuán beneficiosa en muchos aspectos para nosotros con relación a lo que perseguimos; eso siempre que uno la practique con miras al conocimiento, no al trapicheo.

--¿Por qué? --dijo.

--Por lo que ahora decíamos: porque eleva el alma muy arriba y la obliga a discurrir sobre los números en sí, no tolerando en ningún caso que nadie discuta con ella aduciendo números dotados de cuerpos visibles o palpables. Ya sabes, creo yo, que quienes entienden de estas cosas se ríen del que, en una discusión, intenta dividir la unidad en sí. y no lo admiten; antes bien, si tú la divides, ellos la multiplican, porque temen que vaya a aparecer la unidad no como unidad, sino como reunión de varias partes.

--Gran verdad --asintió-- la que dices.

--iQué crees, pues, oh Glaucón? Si alguien les preguntara: «¡Oh hombres singulares! ¿Qué números son esos sobre que discurrís, en los que las unidades son tales como vosotros las suponéis, es decir, son iguales todas ellas entre sí, no difieren en lo más mínimo las unas de las otras y no contienen en sí ninguna parte?» ¿Qué crees que responderían?

--Yo creo que dirían que hablan de cosas en las cuales no cabe más que pensar, sin que sea posible manejarlas deningún otro modo.

--¿Ves, pues, oh mi querido amigo --dije yo--, cómo este conocimiento parece sernos realmente necesario, puesto que resulta que obliga al alma a usar de la inteligencia para alcanzar la verdad en sí?

--Efectivamente --dijo--, sí que lo hace.

--¿Y qué? ¿Has observado que a aquellos a los que la naturaleza ha hecho calculadores les ha dotado también de prontitud para comprender todas o casi todas las ciencias y que, cuando los espíritus tardos son educados y ejercitados en esta disciplina, sacan de ella, si no otro provecho, al menos el hacerse todos más vivaces de lo que antes eran?

--Así es --dijo.

--Y verdaderamente, creo yo que no te sería fácil encontrar muchas enseñanzas que cuesten más trabajo que ésta a quien la aprende y se ejercita en ella.

--No, en efecto.

--Razones todas por las cuales no hay que dejarla; antes bien, los mejor dotados deben ser educados en ella.

--De acuerdo --dijo.

IX. --Pues bien --dije--, dejemos ya sentada esta primera cosa. Pero hay una segunda que sigue a ella, de la que debemos considerar si tal vez nos interesa.

--¿Qué es ello? ¿Te refieres acaso --dijo-- a la geometría?.

--A eso mismo --dije yo.

--Pues en cuanto de ella se relaciona con las cosas de la guerra --dijo--, es evidente que sí que nos interesa. Porque en lo que toca a los campamentos y tomas de posiciones y concentraciones y despliegues de tropas y a todas las demás maniobras que, tanto en las batallas mismas como en las marchas, ejecutan los ejércitos, una misma persona procederá de manera diferente si es geómetra que si no lo es.

--Sin embargo --dije--, para tales cosas sería suficienteuna pequeña parte de la geometría y del cálculo. Pero es precisamente la mayor y más avanzada parte de ella la que debemos examinar para ver si tiende a aquello que decíamos, a hacer que se contemple más fácilmente la idea del bien. Y tienden a ese fin, decimos, todas las cosas que obligan al alma a volverse hacia aquel lugar en que está lo más dichoso de cuanto es, lo que a todo trance tiene ella que ver.

--Dices bien --asintió.

--De modo que si obliga a contemplar la esencia, conviene; y si la generación, no conviene.

--Tal decimos, en efecto.

--Pues bien --dije yo--. he aquí una cosa que cuantos sepan algo, por poco que sea, de geometría no nos irán a discutir: que con esta ciencia ocurre todo lo contrario de lo que dicen de ella cuantos la practican.

--¿Cómo? --dijo.

--En efecto, su lenguaje es sumamente ridículo y forzado, pues hablan como si estuvieran obrando y como si todas sus explicaciones las hicieran con miras a la práctica, y emplean toda clase de términos tan pomposos como «cuadrar», «aplicar» y «adicionar»; sin embargo, toda esta disciplina es, según yo creo, de las que se cultivan con miras al conocimiento.

--Desde luego --dijo.

--¿Y no hay que convenir también en lo siguiente?

--¿En qué?

--En que es cultivada con miras al conocimiento de lo que siempre existe, pero no de lo que en algún momento nace o muere.

--Nada cuesta convenir en ello --dijo--; en efecto, la geometría es conocimiento de lo que siempre existe.

--Entonces, ¡oh mi noble amigo!, atraerá el alma hacia la verdad y formará mentes filosóficas que dirijan hacia arriba aquello que ahora dirigimos indebidamente hacia abajo.

--Sí, y en gran manera --dijo.

--Pues bien --repliqué--, en gran manera también hay que ordenar a los de tu Calípolis (nombre de la ciudad ideal) que no se aparten en absoluto de la geometría. Porque tampoco son exiguas sus ventajas accesorias.

--¿Cuáles? --dijo.

--No sólo --dije-- las que tú mismo citaste con respecto a la guerra, sino que también sabemos que, por lo que toca a comprender más fácilmente en cualquier otro estudio, existe una diferencia total y absoluta entre quien se ha acercado a la geometría y quien no.

--Sí, ¡por Zeus!, una diferencia absoluta --dijo.

--¿Establecemos, pues, ésta como segunda enseñanza para los jóvenes?

--Establezcámosla --dijo .

X. --¿Y qué? ¿Establecemos como tercera la astronomía? ¿O no estás de acuerdo?

--Sí, por cierto --dijo--. Pues el hallarse en condiciones de reconocer bien los tiempos del mes o del año no sólo es útil para la labranza y el pilotaje, sino también no menos para el arte estratégico. [...]


repíteme con más claridad lo que decías hace un momento. Ponías ante todo, si mal no recuerdo, el estudio de las superficies, es decir, la geometría.

--Sí --dije yo.

--Y después --dijo--, al principio pusiste detrás de ella la astronomía; pero luego te volviste atrás.

--Es que --dije-- el querer exponerlo todo con demasiada rapidez me hace ir más despacio. Pues a continuación viene el estudio del desarrollo en profundidad; pero como no ha originado sino investigaciones ridículas, lo pasé por alto y, después de la geometría, hablé de la astronomía, es decir, del movimiento en profundidad.

--Bien dices --asintió.

--Pues bien --dije--, pongamos la astronomía como cuarta enseñanza, dando por supuesto que la ciudad contará con la disciplina que ahora hemos omitido tan pronto como quiera ocuparse de ella.[...]

XI. --Pero ¿de qué manera, distinta de la usual, decías que era menester aprender la astronomía para que su conocimiento fuera útil con respecto a lo que decimos?

--Del modo siguiente --dije yo--: de estas tracerías con que está bordado el cielo hay que pensar que son, es cierto, lo más bello y perfecto que existe en su género; perotambién que, por estar labradas en materia visible, desmerecen en mucho de sus contrapartidas verdaderas, es decir, de los movimientos con que, en relación la una con la otra y según el verdadero número y todas las verdaderas figuras, se mueven, moviendo a su vez lo que hay en ellas, la rapidez en sí y la lentitud en sí; movimientos que son perceptibles para la razón y el pensamiento, pero no para la vista. ¿O es que crees otra cosa?

--En modo alguno --dijo.

--Pues bien --dije--, debemos servirnos de ese cielo recamado como de un ejemplo que nos facilite la comprensión de aquellas cosas, del mismo modo que si nos hubiésemos encontrado con unos dibujos exquisitamente trazados y trabajados por mano de Dédalo o de algún otro artista o pintor. En efecto, me figuro yo que cualquiera que entendiese de geometría reconocería, al ser una tal obra, que no la había mejor en cuanto a ejecución; pero consideraría absurdo el ponerse a estudiarla en serio con idea de encontrar en ella la verdad acerca de lo igual o de lo doble o de cualquier otra proporción.

--¿Cómo no va a ser absurdo? --dijo.

--Pues bien, al que sea realmente astrónomo --dije yo--, ¿no crees que le ocurrirá lo mismo cuando mire a los movimientos de los astros? Considerará, en efecto, que el artífice del cielo ha reunido, en él y en lo que hay en él, la mayor belleza que es posible reunir en semejantes obras; pero en cuanto a la proporción de la noche con respecto al día y de éstos con respecto al mes y del mes con respecto al año y de los demás astros relacionados entre sí y con aquéllos, ¿no crees que tendrá por un ser extraño a quien opine que estas cosas ocurren siempre del mismo modo y que, aun teniendo cuerpos y siendo visibles, no varían jamás en lo más mínimo, e intente por todos los medios buscar la verdad sobre ello?

--Tal es mi opinión --contestó--, ahora que te lo oigo decir

--Entonces --dije yo-- practicaremos la astronomía del mismo modo que la geometría, valiéndonos de problemas, y dejaremos las cosas del cielo, si es que queremos tornar de inútil en útil, por medio de un verdadero trato con la astronomía, aquello que de inteligente hay por naturaleza en el alma.

--Verdaderamente --dijo--, impones una tarea muchas veces mayor que la que ahora realizan los astrónomos.

--Y creo también --dije yo-- que si para algo servimos en calidad de legisladores, nuestras prescripciones serán similares en otros aspectos.

XII. Pero ¿puedes recordarme alguna otra de las enseñanzas adecuadas?

--No puedo --dijo--, al menos así, de momento.

--Pues no es una sola --contesté--, sino muchas las formas que, en mi opinión, presenta el movimiento. Todas ellas las podría tal vez nombrar el que sea sabio; pero las que nos saltan a la vista incluso a nosotros son dos.

--¿ Cuáles ?

--Además de la citada --dije yo--, la que responde a ella.

--¿Cuál es esa?

--Parece --dije-- que, así como los ojos han sido constituidos para la astronomía, del mismo modo los oídos lo han sido con miras al movimiento armónico, y que estas ciencias son como hermanas entre sí, según dicen los pitagóricos, con los cuales, ¡oh Glaucón!, estamos de acuerdo también nosotros. ¿O de qué otro modo opinamos?.

--Así --dijo. [...]

XIII. --Y yo creo --dije--, con respecto al estudio de todas estas cosas que hemos enumerado, que si se llega par medio de él a descubrir la comunidad y afinidad existentes entre unas y otras y a colegir el aspecto en que son mutuamente afines, nos aportará alguno de los fines que perseguimos y nuestra labor no será inútil; pero en caso contrario lo será.

--Eso auguro yo también --dijo--. Pero es un enorme trabajo el que tú dices, ¡oh Sócrates!

--¿Te refieres al preludio --dije yo o a qué otra cosa? ¿0 es que no sabemos que todas estas cosas no son más que el preludio de la melodía que hay que aprender? Pues no creo que te parezca que los entendidos en estas cosas son dialécticos.

--No, ¡por Zeus! --dijo--, excepto un pequeñísimo número de aquellos con los que me he encontrado.

--Pero entonces --dije--, quienes no son capaces de dar o pedir cuenta de nada, ¿crees que sabrán jamás algo de lo que decimos que es necesario saber?

--Tampoco eso lo creo --dijo.

--Entonces, ¡oh Glaucón! --dije--, ¿no tenemos ya aquí la melodía misma que el arte dialéctico ejecuta? La cual, aun siendo inteligible, es imitada por la facultad de la vista, de la que decíamos que intentaba ya mirar a los propios animales, y luego a los propios astros, y por fin, al mismo sol. E igualmente, cuando uno se vale de la dialéctica para intentar dirigirse, con ayuda de la razón y sin intervención de ningún sentido, hacia lo que es cada cosa en sí, y cuando no desiste hasta alcanzar, con el solo auxilio de la inteligencia, lo que es el bien en sí, entonces llega ya al término mismo de lo inteligible, del mismo modo que aquél llegó entonces al de lo visible.

--Exactamente --dijo.

--¿Y qué? ¿No es este viaje lo que llamas dialéctica?

--¿Cómo no?

--Y el liberarse de las cadenas --dije yo-- y volverse de las sombras hacia las imágenes y el fuego, y ascender desde la caverna hasta el lugar iluminado por el sol y no poder allí mirar todavía a los animales ni a las plantas ni a la luz solar, sino únicamente a los reflejos divinos que se ven en las aguas y a las sombras de seres reales, aunque no ya a las sombras de imágenes proyectadas por otra luz que, comparada con el sol, es semejante a ellas; he aquí los efectos que produce todo ese estudio de las ciencias que hemos enumerado, el cual eleva a la mejor parte del alma hacia la contemplación del mejor de los seres, del mismo modo que antes elevaba a la parte más perspicaz del cuerpo hacia la contemplación de lo más luminoso que existe en la región material y visible.

--Por mi parte --dijo--, así lo admito. Sin embargo, me parece algo sumamente difícil de admitir, aunque es también difícil, por otra parte, el rechazarlo. De todos modos,como no son cosas que hayan de ser oídas solamente en este momento, sino que habrá que volver a ellas otras muchas veces, supongamos que esto es tal como ahora se ha dicho y vayamos a la melodía en sí y estudiémosla del mismo modo que lo hemos hecho con el proemio. Dinos, pues, cuál es la naturaleza de la facultad dialéctica y en cuántas especies se divide y cuáles son sus caminos, porque éstos parece que van por fin a ser los que conduzcan a aquel lugar una vez llegados al cual podamos descansar de nuestro viaje ya terminado.

--Pero no serás ya capaz de seguirme, querido Glaucón --dije--, aunque no por falta de buena voluntad por mi parte; y entonces contemplarías, no ya la imagen de lo que decimos, sino la verdad en sí, o al menos lo que yo entiendo por tal. Será así o no lo será, que sobre eso no vale la pena de discutir; pero lo que sí se puede mantener es que hay algo semejante que es necesario ver. ¿No es eso?

--¿Cómo no?

--¿No es verdad que la facultad dialéctica es la única que puede mostrarlo a quien sea conocedor de lo que ha poco enumerábamos, y que no es posible llegar a ello por ningún otro medio?

--También esto merece ser mantenido --dijo.

--He aquí una cosa al menos --dije yo-- que nadie podrá afirmar contra lo que decimos, y es que exista otro método que intente, en todo caso y con respecto a cada cosa en sí, aprehender de manera sistemática lo que es cada una de ellas. Pues casi todas las demás artes versan o sobre las opiniones y deseos de los hombreso sobre los nacimientos y fabricaciones, o bien están dedicadas por entero al cuidado de las cosas nacidas y fabricadas. Y las restantes, de las que decíamos que aprehendían algo de lo que existe, es decir, la geometría y las que le siguen, ya vemos que no hacen más que soñar con lo que existe, pero que serán incapaces de contemplarlo en vigilia mientras, valiéndose de hipótesis, dejen éstas intactas por no poder dar cuenta de ellas. En efecto, cuando el principio es lo que uno no sabe y la conclusión y parte intermedia están entretejidas con lo que uno no conoce, ¿qué posibilidad existe de que una semejante concatenación llegue jamás a ser conocimiento ?.

--Ninguna --dijo .

XIV. --Entonces --dije yo--, el método dialéctico es el único que, echando abajo las hipótesis, se encamina hacia el principio mismo para pisar allí terreno firme; y al ojo del alma, que está verdaderamente sumido en un bárbaro lodazal, lo atrae con suavidad v lo eleva a las alturas, utilizando como auxiliares en esta labor de atracción a las artes ha poco enumeradas, que, aunque por rutina las hemos llamado muchas veces conocimientos, necesitan otro nombre que se pueda aplicar a algo más claro que la opinión, pero más oscuro que el conocimiento. En algún momento anterior empleamos la palabra «pensamiento»; pero no me parece a mí que deban discutir por los nombres quienes tienen ante sí una investigación sobre cosas tan importantes como ahora nosotros.

--No, en efecto --dijo.

--Pero ¿bastará con que el alma emplee solamente aquel nombre que en algún modo haga ver con claridad la condición de la cosa?

--Bastará.

--Bastará, pues --dije yo--, con llamar, lo mismo que antes, a la primera parte, conocimiento; a la segunda, pensamiento; a la tercera, creencia, e imaginación a la cuarta. Y a estas dos últimas juntas opinión; y a aquellas dos primeras juntas, inteligencia. La opinión se refiere a la generación, y la inteligencia, a la esencia; y lo que es la esencia con relación a la generación, lo es la inteligencia con relación a la opinión, y lo que la inteligencia con respecto a la opinión, el conocimiento con respecto a la creencia y el pensamiento con respecto a la imaginación. En cuanto a la correspondencia de aquello a que estas cosas se refieren y a la división en dos partes de cada una de las dos regiones, la sujeta a opinión y la inteligible, dejémoslo, ¡oh Glaucón!, para que no nos envuelva en una discusión muchas veces más larga que la anterior.

--Por mi parte --dijo--, estoy también de acuerdo conestas otras cosas en el grado en que puedo seguirte.

--¿Y llamas dialéctico al que adquiere noción de la esencia de cada cosa? Y el que no la tenga, ¿no dirás que tiene tanto menos conocimiento de algo cuanto más incapaz sea de darse cuenta de ello a sí mismo o darla a los demás?

--¿Cómo no voy a decirlo? --replicó.

--Pues con el bien sucede lo mismo. Si hay alguien que no pueda definir con el razonamiento la idea del bien, separándola de todas las demás, ni abrirse paso, como en una batalla, a través de todas las críticas, esforzándose por fundar sus pruebas no en la apariencia, sino en la esencia, ni llegar al término de todos estos obstáculos con su argumentación invicta, ¿no dirás, de quien es de ese modo, que no conoce el bien en sí ni ninguna otra cosa buena, sino que, aun en el caso de que tal vez alcance alguna imagen del bien, la alcanzará por medio de la opinión, pero no del conocimiento; y que en su paso por esta vida no hace más que soñar, sumido en un sopor de que no despertará en este mundo, pues antes ha de marchar al Hades para dormir allí un sueño absoluto?

--Sí, ¡por Zeus! --exclamó--; todo eso lo diré, y con todas mis fuerzas.

--Entonces, si algún día hubieras de educar en realidad a esos tus hijos imaginarios a quienes ahora educas e instruyes, no les permitirás, creo yo, que sean gobernantes de la ciudad ni dueños de lo más grande que haya en ella mientras estén privados de razón, como líneas irracionales.

--No, en efecto --dijo.

--¿Les prescribirás, pues, que se apliquen particularmente a aquella enseñanza que les haga capaces de preguntar y responder con la máxima competencia posible?

--Se lo prescribiré --dijo--, pero de acuerdo contigo.

--¿Y no crees --dije yo-- que tenemos la dialéctica en lo más alto, como una especie de remate de las demás enseñanzas, y que no hay ninguna otra disciplina que pueda ser justamente colocada por encima de ella, y que ha terminado ya lo referente a las enseñanzas?

--Sí que lo creo --dijo.