Accions

Recurs

Plató: coneixement i opinió

De Wikisofia

La revisió el 22:35, 29 jul 2018 per Jorcor (discussió | contribucions)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

-Mantindrem, doncs, amb fermesa que el que existeix absolutament és també absolutament cognoscible i que el que no existeix de cap manera és del tot incognoscible?

-Certament.

-Bé, i si hi ha alguna cosa que és i no és, no estarà enmig del que existeix absolutament i del que merament no existeix?

-Estarà entre l'un i l'altre.

-Així doncs, si hi ha coneixement del que és i ignorància necessària del que no és, referent a això intermedi que hem dit cal buscar també alguna cosa intermèdia entre el saber i la ignorància, si és que tal cosa pot existir?

-Ben cert és.

-Direm que existeix alguna cosa com l'opinió?

-És clar!

-Però per ventura val igual que el coneixement o es diferencia d'ell?

-És alguna cosa diferent.

-Una cosa és, doncs, el coneixement i una altra diferent l'opinió; cadascú amb el seu propi sentit.

-Exactament

República, libro V, 477 a-b (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1981, p. 164-165).

Original en castellà

-¿Mantendremos, pues, con firmeza que lo que existe absolutamente es también absolutamente cognoscible y que lo que no existe en modo alguno es del todo incognoscible?

-Ciertamente.

-Bien, y si hay algo que es y no es, ¿no estará en medio de lo que existe absolutamente y de lo que meramente no existe?

-Estará entre lo uno y lo otro.

-Así pues, si hay conocimiento de lo que es e ignorancia necesaria de lo que no es, ¿referente a esto intermedio que hemos dicho hay que buscar también algo intermedio entre el saber y la ignorancia, si es que tal cosa puede existir?

-Bien cierto es.

-¿Diremos que existe algo así como la opinión?

-¡Claro!

-¿Pero acaso vale igual que el conocimiento o se diferencia de él?

-Es algo distinto.

-Una cosa es, pues, el conocimiento y otra distinta la opinión; cada cual con su propio sentido.

-Exactamente