Accions

Recurs

Freud: eros i thanatos

De Wikisofia

La revisió el 13:39, 6 feb 2018 per Jaumeortola (discussió | contribucions) (bot: - l'eros, la fi + l'eros, el fi)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

Basant-nos en reflexions teòriques, recolzades en la biologia, vam suposar l'existència d'un instint de mort, la missió de la qual és fer retornar tot l'orgànic animat a l'estat inanimat, en contraposició a l'eros, el fi del qual és complicar la vida i conservar-la així per mitjà d'una síntesi cada vegada més àmplia de la substància viva, dividida en particular. Tots dos instints es condueixen en una forma estrictament conservadora, tendint a la reconstitució d'un estat pertorbat per la gènesi de la vida, gènesi que seria la causa tant de la continuació de la vida com de la tendència a la mort. Al seu torn, la vida seria un combat i una transacció entre ambdues tendències. La qüestió de l'origen de la vida seria, doncs, de naturalesa cosmològica, i la referent a l'objecte i fi de la vida rebrà una resposta dualista.

El yo y el ello, Alianza, Madrid 1973, p. 32.

Original en castellà

Basándonos en reflexiones teóricas, apoyadas en la biología, supusimos la existencia de un instinto de muerte, cuya misión es hacer retornar todo lo orgánico animado al estado inanimado, en contraposición al eros, cuyo fin es complicar la vida y conservarla así por medio de una síntesis cada vez más amplia de la sustancia viva, dividida en particular. Ambos instintos se conducen en una forma estrictamente conservadora, tendiendo a la reconstitución de un estado perturbado por la génesis de la vida, génesis que seria la causa tanto de la continuación de la vida como de la tendencia a la muerte. A su vez, la vida sería un combate y una transacción entre ambas tendencias. La cuestión del origen de la vida sería, pues, de naturaleza cosmológica, y la referente al objeto y fin de la vida recibirá una respuesta dualista.