Accions

Recurs

Descartes: el dubte, fonament de tota certesa

De Wikisofia

La revisió el 15:42, 3 nov 2018 per Jaumeortola (discussió | contribucions) (bot: - falses, la qual cosa per ventura no + falses, cosa que potser no)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

He advertit fa ja algun temps que, des de la meva més primerenca edat, havia admès com a veritables moltes opinions falses, i que l'edificat després sobre fonaments tan poc sòlids havia de ser per força molt dubtós i incert; de manera que em calia emprendre seriosament, una vegada en la vida, la tasca de desfer-me de totes les opinions a les quals fins llavors havia donat crèdit, i començar tot de nou des dels fonaments, si volia establir alguna cosa ferma i constant en les ciències. [...]. Ara bé, per a complir tal designi, no em serà necessari provar que són falses, cosa que potser no aconseguiria mai; sinó que, puix que la raó em persuadeix des del principi perquè no doni més crèdit a les coses no enterament certes i indubtables que a les manifestament falses, em bastarà per a rebutjar-les totes amb trobar en cadascuna el més petit motiu de dubte. I per això tampoc farà falta que examini totes i cadascuna en particular, perquè seria un treball infinit; sinó que, puix que la ruïna dels fonaments porta necessàriament amb si la de tot l'edifici, em dirigiré en principi contra els fonaments mateixos en què es recolzaven totes les meves opinions antigues.

Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas, Meditación primera (Alfaguara, Madrid 1977, p.17).

Original en castellà

He advertido hace ya algún tiempo que, desde mi más temprana edad, había admitido como verdaderas muchas opiniones falsas, y que lo edificado después sobre cimientos tan poco sólidos tenía que ser por fuerza muy dudoso e incierto; de suerte que me era preciso emprender seriamente, una vez en la vida, la tarea de deshacerme de todas las opiniones a las que hasta entonces había dado crédito, y empezar todo de nuevo desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. [...]. Ahora bien, para cumplir tal designio, no me será necesario probar que son falsas, lo que acaso no conseguiría nunca; sino que, por cuanto la razón me persuade desde el principio para que no dé más crédito a las cosas no enteramente ciertas e indudables que a las manifiestamente falsas, me bastará para rechazarlas todas con encontrar en cada una el más pequeño motivo de duda. Y para eso tampoco hará falta que examine todas y cada una en particular, pues sería un trabajo infinito; sino que, por cuanto la ruina de los cimientos lleva necesariamente consigo la de todo el edificio, me dirigiré en principio contra los fundamentos mismos en que se apoyaban todas mis opiniones antiguas.