Accions

Recurs

Cita de Jesús Mosterín sobre Hempel

De Wikisofia

La revisió el 13:07, 9 feb 2020 per Jorcor (discussió | contribucions)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

El model hempelià de la subsumpció de fets particulars diversos sota lleis generals comunes es compleix en molts casos. La llei de conservació del moment angular explica tant la diferència dels períodes orbitals dels planetes (en funció de la seva distància al Sol) com la diferència en velocitat angular del gir del patinador sobre gel (segons la separació dels seus braços respecte al tronc). En altres casos falla. Diem que la posició del Sol en el firmament explica la de l'ombra en el rellotge de sol, i no al revés, encara que la definició de Hempel es compleix en tots dos casos. Alguns pretenen aclarir la diferència per l'asimètrica relació causal, però la noció de causa és encara més fosca que la d'explicació i sol definir-se com a factor explicatiu, raó per la qual caiem en la circularitat. Centenars d'articles i llibres desgranen els molts defectes del model hempelià, encara que fins ara ningú ha aconseguit oferir un model alternatiu que hagi suscitat parell consens.


Jesús Mosterín. «El País» 24-XII-1997

Original en castellà

El modelo hempeliano de la subsumpción de hechos particulares diversos bajo leyes generales comunes se cumple en muchos casos. La ley de conservación del momento angular explica tanto la diferencia de los periodos orbitales de los planetas (en función de su distancia al Sol) como la diferencia en velocidad angular del giro del patinador sobre hielo (según la separación de sus brazos respecto al tronco). En otros casos falla. Decimos que la posición del Sol en el firmamento explica la de la sombra en el reloj de sol, y no a la inversa, aunque la definición de Hempel se cumple en ambos casos. Algunos pretenden aclarar la diferencia por la asimétrica relación causal, pero la noción de causa es todavía más oscura que la de explicación y suele definirse como factor explicativo, por lo que caemos en la circularidad. Cientos de artículos y libros desgranan los muchos defectos del modelo hempeliano, aunque hasta ahora nadie ha logrado ofrecer un modelo alternativo que haya suscitado parejo consenso.