Accions

Recurs

Cita de J.G. Holland i B.F. Skinner

De Wikisofia

La revisió el 09:11, 19 oct 2017 per Jaumeortola (discussió | contribucions) (bot: - experimental comú : + experimental comú:)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

Es col·loca un colom famolenc en un espai experimental comú: un rectangle tancat que forma una càmera o caixa. Els estímuls que provoquen la conducta reflecteix poden ser eliminats. El colom, eventualment, pica en el petit commutador en forma de disc. Això opera automàticament la menjadora posant el menjar a la disposició del colom immediatament després del cop de bec (resposta) en el disc. Observem que quan el colom ha picat el disc i rebut el menjar, ràpidament torna a picar (i rep menjar de nou i pica una altra vegada, etc.), o sigui, augmenta la taxa o freqüència de les seves picades. A causa del fet que la taxa augmenta quan la resposta és seguida pel menjar, diem que el menjar reforça la resposta. L'aliment es diu reforçador, l'esdeveniment reforçament. Atès que la resposta no sembla ser ocasionada per algun estímul provocador, diem que ha estat produïda. Aquest tipus de conducta, que opera o actua sobre l'ambient, es diu conducta operant.

J.G. Holland y B.F. Skinner, Análisis de la conducta, Trillas, México 1976, p. 65.

Original en castellà

Se coloca una paloma hambrienta en un espacio experimental común : un rectángulo cerrado que forma una cámara o caja. Los estímulos que provocan la conducta refleja pueden ser eliminados. La paloma, eventualmente, pica en el pequeño conmutador en forma de disco. Esto opera automáticamente el comedero poniendo la comida a la disposición de la paloma inmediatamente después del picotazo (respuesta) en el disco. Observamos que cuando la paloma ha picado el disco y recibido la comida, rápidamente vuelve a picar (y recibe comida de nuevo y pica otra vez, etc.), o sea, aumenta la tasa o frecuencia de sus picotazos. Debido a que la tasa aumenta cuando la respuesta es seguida por la comida, decimos que la comida refuerza la respuesta. El alimento se llama reforzador, el evento reforzamiento. Dado que la respuesta no parece ser ocasionada por algún estímulo provocador, decimos que ha sido producida. Este tipo de conducta, la cual opera o actúa sobre el ambiente, se llama conducta operante.