Accions

Recurs

Cita Frege

De Wikisofia

La versió per a impressora ja no és compatible i pot tenir errors de representació. Actualitzeu les adreces d'interès del navegador i utilitzeu la funció d'impressió per defecte del navegador.

A un signe (nom, unió de paraules, signe escrit), a més del designat, que podria anomenar-se la referència del signe, va unit el que jo volgués denominar el sentit del signe, en el qual es troba contingut la manera de donar-se.

G. Frege, Estudios sobre semántica, Ariel, Barcelona 1973, 2ª ed., p. 51.

Original en castellà

A un signo (nombre, unión de palabras, signo escrito), además de lo designado, que podría llamarse la referencia del signo, va unido lo que yo quisiera denominar el sentido del signo, en el cual se halla contenido el modo de darse.