Accions

Recurs

Ayer: el principi de verificabilitat

De Wikisofia

La revisió el 10:22, 13 oct 2017 per Jaumeortola (discussió | contribucions) (bot: - per utilitzar una + per a utilitzar una)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

Per a tenir significat un enunciat ha de ser o un enunciat formal, un enunciat que jo anomenaria analític, o empíricament contrastable, i tractaria de derivar aquest principi d'una anàlisi de l'enteniment. Diria que comprendre un enunciat significa saber el que és el cas si l'enunciat fos veritable. Saber el que és el cas si fos veritable vol dir saber quines observacions el verificarien, i això significa, al seu torn, estar disposats a acceptar certes situacions com a justificació de l'acceptació o rebuig de l'enunciat en qüestió. De la qual cosa se segueixen dos corol·laris: un, [...] que els enunciats pels quals cap situació és rellevant en un sentit o un altre són descartats com no factuals; i, en segon lloc, que el contingut de l'enunciat, el seu valor en metàl·lic, per a utilitzar una expressió de James, consisteix en una gamma de situacions, experiències, que el confirmarien o el refutarien.

El sentido de la vida y otros ensayos (recopilación), Península, Barcelona 1992, p. 54-55.

Original en castellà

Para tener significado un enunciado debe ser o un enunciado formal, un enunciado que yo llamaría analítico, o empíricamente contrastable, y trataría de derivar este principio de un análisis del entendimiento. Diría que comprender un enunciado significa saber lo que es el caso si el enunciado fuera verdadero. Saber lo que es el caso si fuera verdadero quiere decir saber qué observaciones lo verificarían, y esto significa, a su vez, estar dispuestos a aceptar ciertas situaciones como justificación de la aceptación o rechazo del enunciado en cuestión. De lo cual se siguen dos corolarios: uno, [...] que los enunciados para los que ninguna situación es relevante en un sentido u otro son descartados como no factuales; y, en segundo lugar, que el contenido del enunciado, su valor en métalico, por utilizar una expresión de James, consiste en una gama de situaciones, experiencias, que lo confirmarían o lo refutarían.