Accions

Recurs

Aristòtil: el lloc com a límit immòbil

De Wikisofia

La revisió el 21:53, 24 maig 2017 per Sofibot (discussió | contribucions) (modificant original)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

Perquè el lloc ha de ser alguna d'aquestes quatre coses: o forma, o matèria, o una sort d'extensió que està entre els extrems, o els extrems, si no hi ha cap extensió a part de la magnitud de cos que arriba a estar en el continent. [...] Ara bé, si el lloc no és cap d'aquestes tres coses [...] haurà de ser llavors l'última de les quatre, a saber: el límit del cos continent que està en contacte amb el cos contingut. Entenc per «cos contingut» allò que pot ser mogut per desplaçament. [...]

El lloc d'una cosa és el primer límit immòbil del que la conté.

Aristóteles, Física, l. 4, 4, 211b-212a (Gredos, Madrid 1995, p. 237-240).

Original en castellà

Porque el lugar tiene que ser alguna de estas cuatro cosas: o forma, o materia, o una suerte de extensión que está entre los extremos, o los extremos, si no hay ninguna extensión aparte de la magnitud de cuerpo que llega a estar en el continente. [...] Ahora bien, si el lugar no es ninguna de esas tres cosas [...] tendrá que ser entonces la última de las cuatro, a saber: el límite del cuerpo continente que está en contacto con el cuerpo contenido. Entiendo por «cuerpo contenido» aquello que puede ser movido por desplazamiento. [...]

El lugar de una cosa es el primer límite inmóvil de lo que la contiene.