Accions

Intuïcionisme ètic

De Wikisofia

La versió per a impressora ja no és compatible i pot tenir errors de representació. Actualitzeu les adreces d'interès del navegador i utilitzeu la funció d'impressió per defecte del navegador.


Teoria metaètica defensada inicialment per G.I. Moore, i després per H.A. Prichard i W.D. Ross, que sosté que les nocions de «bo» i «correcte» són en si indefinibles i que es capten només per mitjà d'una intuïció específica i no a través de conceptes, proves o raonaments. La pretensió d'afirmar que la bondat o la rectitud són definibles com qualsevol altra propietat natural la titlla Moore de fal·làcia naturalista (veg. text).